Hepatitis B

Virusna infekcija koja se prenosi istim putevima kao HIV i primarno zahvata jetru. Može biti potpuno bez simptoma, ili se ispoljiti u akutnom obliku saopštom slabošću, povišenom temperaturom, gubitkom apetita, žuticom...

Kod većine oboljelih oporavak nastaje spontano, bez posljedica. Kod 5-10% odraslih inficiranih virusom hepatitisa B bolest prelazi u hronični oblik, sa cirozom i/ili karcinomom jetre, što se često završava smrću. Kod djece do 1 godine procenat prelaska bolesti u hronični oblik i razvoja karcinoma mnogo je veći.

Liječenje:
u hroničnom obliku daju se antiviralni lijekovi, radi usporenja napredovanja bolesti i razvoja ciroze i karcinoma.

Prevencija:
vakcina, odmah po rođenju.