Kontakt info

Sarajevo
Danijela Ozme 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 260 761; 260 615
Fax: +387 33 260 617;
E-mail: ured@asocijacijaxy.org
Web: www.asocijacijaxy.org

Banja Luka
Pave Radana br. 40
78000 Banja Luka
Tel: 051/215-211
E-mail: xy.banjaluka@blic.net
Web: www.asocijacijaxy.org