Sifilis

Sistemsko oboljenje, koje zahvata cijeli organizam. Uzročnik je poseban oblik bakterije, blijeda spiroheta - Treponema pallidum. Prenosi se seksualnim putem. Dijagnoza se postavlja direktnim gledanjem spirohete mikroskopom u tamnom polju, u brisu uzetom sa „ranice" (vidjeti dolje) ili izolacijom antitijela u krvi.


Bolest ima tri stadija.

Primarni stadij

Nastaje oko 3 sedmice nakon inficiranja. Manifestuje se kao „tvrdi šankr"-bezbolna ulceracija („ranica") na vanjskim polnim organima (ali i na ustima i oko analnog otvora), tvrda, uzdignutih rubova. Traje oko 6 sedmica i sponatano prolazi.

Sekundarni stadij

Najčeši simptomi su mrljasti osip po cijelom tijelu, visoka temperatura, bolovi u zglobovima i dr.

Tercijarni stadij

Može se javiti i do 20 godina nakon sekundarnog. Najčešće se manifestuje oštećenjem srca i krvnih sudova i mozga i kičmene moždine (neurosifilis). Može da se završi paralizom i/ili smrću.

Terapija: u ranim stadijima penicilin u jednoj dozi, u slučaju alergije-doksiciklin ili tetraciklin u toku dvije sedmice. U kasnom stadiju (neurosifilis)-penicilin najmanje 10 dana, u slučaju alergije ceftriakson.