Preventivni pregledi

Preventivna medicina (lat. praevenio, prethoditi, preduhitriti) je naučna medicinska disciplina čiji je cilj unaprjeđenje i očuvanje zdravlja, te sprječavanje bolesti. Svrha preventivne medicine je pravovremeno prepoznati bolest i provesti liječenje kojim se sprječavaju smrt, invaliditet, oštećenja i smanjivanje kvalitete života.

Prevencija označava sve postupke kojima se bolest spriječava, odnosno onemogućava. Provođenjem preventivnih aktivnosti nastaju rezultati koji postaju vidljivi tek nakon dužih vremenskih razdoblja, a očituju se produženim životnim vijekom/očuvanim godinama života, poboljšanom kvalitetom života, očuvanom radnom sposobnošću pojedinaca i zajednice, te konačno i smanjenjem ukupnih troškova zdravstvene zaštite. Mudra narodna izreka „Bolje spriječiti, nego liječiti" najbolje opisuje važnost prevencije bolesti.

Preventivni pregledi su cjeloviti i temeljiti zdravstveni pregledi pojedinaca koji se provode u svrhu pravovremenog otkrivanja početnih, nama nevidljivih bolesti, odnosno bolesti koje još ne pokazuju simptome. Pri tome je ključno postaviti ranu dijagnozu bolesti jer povećava šansu uspješnog liječenja fokusirajući se na otkrivanje oboljelih što je ranije moguće. Rana dijagnoza poboljšava ishode liječenja jer osigurava zdravstvenu zaštitu u ranom stadiju bolesti i time predstavlja važnu javnozdravstvenu strategiju u borbi protiv bolesti. Svako odlaganje pristupa zdravstvenoj zaštiti, posebno kod zloćudnih bolesti, dovodi do otkrivanja bolesti u kasnom stadiju. Posljedično se smanjuje stopa preživljavanja, liječenje postaje skuplje, javljaju se nepopravljiva oštećenja, a često je neizbježan i smrtni ishod.

Većinu preventivnih zdravstvenih pregleda možete obaviti kod izabranog doktora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (specijalisti pedijatrije, obiteljske medicine i ginekologije, te stomatolozi). Iako se većina osoba izabranom doktoru najčešće obraća u slučaju bolesti, važno ga je podsjetiti zbog predostrožnosti i kako biste pravovremeno rješili potencijalni zdravstveni problem. Posebnu vrstu preventivnih pregleda predstavljaju sistematski pregledi koji se obavljaju u određenoj dobnoj grupi i koji imaju specifičan cilj - otkriti bolest u što ranijem stadiju, a kod djece otkriti moguće poteškoće u psihomotornom razvoju. U pedijatrijskim ordinacijama provode se sistematski pregledi novorođenčadi, dojenčadi i djece do 7. godine života, u okviru kojih se obavlja i cijepljenje djece prema Kalendaru cijepljenja. U navedenoj dobi obavljaju se i specifični specijalistički preventivni pregledi (ortopedski pregled, pregledi vida, sluha te stomatološki pregledi). U školskoj dobi (osnovna i srednja škola) i kod mladih (studenti) sistematske preglede obavljaju specijalisti školske medicine. U odrasloj dobi od preventivnih pregleda u ordinaciji porodičnog doktora možete obaviti mjerenje krvnog tlaka, razinu šećera/glukoze, kolesterola, triglicerida i hemoglobina u krvi te antropometrijska mjerenja (visina, težina i indeks tjelesne mase). Važno je upozoriti doktora i na prisutnost nespecifičnih znakova poput naglog gubitka ili porasta težine, prisustva oteklina, madeža, promuklosti, kašlja, iscjetka, krvarenja, promjena u stolici, nesanice, kao i na znakove mentalnih promjena. U dobi iznad 40 godina potrebno je napraviti i preventivni pregled vida kao i pregled za otkrivanje glaukoma kod oba spola, mamografiju (ako već ne postoje rizici za rak dojke) kod žena i urološki pregled (digitorektalni pregled i test PSA) kod muškaraca.