Ginekološki pregledi

Posjeta ginekologu, kao i posjeta svakom drugom ljekaru, počinje pitanjima koje će Vam ljekar postaviti, kako bi dobio osnovne informacije o razlogu dolaska ali i vašoj ginekološkoj istoriji. Taj razgovor sa ljekarom zove se anamneza, i obično je kraća i više fokusirana od amamneze koju uzimaju ljekari drugih specijalnosti (npr. internisti).

Najčešće prvo pitanje koje će vam ginekolog postaviti je datum početka zadnje menstruacije. Zatim obično slijede pitanja o redovnosti menstruacija, da li dolaze uvijek u isto vrijeme, koliko traju, da li su krvarenja obilna i jesu li menzesi bolni. Poslije toga, bićete upitani da li ste imali porođaja, a ako da koliko i kakvi su bili (vaginalni, sa komplikacijama, na carski rez, vakuumom itd) i da li ste imali spontanih ili namjernih pobačaja. Nakon toga će Vas pitati za razlog dolaska (npr. da li su u pitanju određene tegobe, ili dolazite na redovan pregled). Nakon završene anamneze bićete pozvani da se raspremite za ginekološki pregled, što podrazumijeva skidanje donjeg veša i obuće (ukoliko imate suknju ili haljinu, nije ih neophodno skidati) u prostoriji za presvačenje.

Ginekološki pregled obavlja se na ginekološkom stolu. Na ginekološki sto penje se pomoću stepenika i liježe se na njega, prema instrukcijama ljekara ili medicinske sestre koja asistira pri pregledu. Ginekološki stolovi sa motorom omogućavaju da se na njih sjedne bez penjanja, a zatim se sto podiže u ležeći položaj.

Nakon što legnete na ginekološki sto, stopala stavljate u držače za noge, i tako se namještate u položaj za ginekološki pregled-sa nogama savijenim u koljenima i raširenim u kukovima. Za vrijeme pregleda ginekolog stoji ispred stola, tako da je Vaša stidnica (dio tijela na kome se nalaze vanjski polni organi žene koji okružuju ulaz u vaginu) ispred njega, a noge su mu sa strana.

Ginekološki pregled ima dva osnovna dijela:
 • Pregled u spekulumu
 • Bimanuelni pregled
Pregled u spekulumu
Spekulum je instrument od metala ili plastike, koji se sastoji od dva kraka i izgledom podsjeća na pačji kljun. Spekulumom se ulazi u vaginu, nakon čega ginekolog otvori njegove krake, čime širi zidove vagine, što mu omogućava da, uz osvjetljavanje, posmatra unutrašnjost vagine i grlić materice. Uvođenje spekuluma u vaginu najčešće je najneprijatniji dio ginekološkog pregleda. Da bi se neprijatnost smanjila, preporučuje se sljedeće:
 • Spekulum, naročito metalni, ginekolog prije pregleda treba zagrijati pod mlazom tople vode
 • Da bi spekulum lakše uveo u vaginu ginekolog može na njega prethodno nanijeti neki nemasni lubrikant (na bazi vode, tj. gel)
 • Prije uvođenja spekuluma isti se okrene za 90 stepeni, tako da su mu kraci paralelni sa ulazom u vaginu
 • Zatvorenim spekulumom, ili prstima druge ruke (cijelo vrijeme pregleda treba koristiti rukavice) nježno se razmaknu velike usne vagine i spekulum lagano uvodi u nju u prethodno opisanom položaju
 • Dok uvodi spekulum, ginekolog ga okreće ponovo za 90 stepeni, tako da je po ulasku u vaginu okomit na njenu šupljinu. Tada otvara njegove krake i unutrašnjost vagine postaje mu vidljiva.
 • Prilikom uvođenja spekuluma dišite normalno i opustite trbušne i karlične mišiće i izbjegavajte skupljanje nogu. Grčenje mišića i skupljanje nogu prirodna je reakcija na ulazak stranog tijela u vaginu, ali time dajete otpor ulasku spekuluma i proceduru činite dužom i bolnijom.
 • VRLO JE VAŽNO DA U SVAKOM TRENUTKU PRILIKOM PREGLEDA KADA OSJETITE BOL TO KAŽETE GINEKOLOGU. On tada treba da zaustavi proceduru koju je započeo i sačeka nekoliko sekundi, dok se ne opustite. GRUB PREGLED NE ČINI GINEKOLOGA „VELIKIM".
 • Za vrijeme pregleda u spekulumu, ginekolog može uzeti Papa bris ili bris vagine i grlića za mikrobiološku analizu.
 • Po završetku pregleda, ginekolog zatvara spekulum i lagano ga izvlači iz vagine. Vrlo je važno da i sada budete opušteni kao i prilikom uvođenja spekuluma, da bi izbjegli bol.

Bimanuelni pregled
To je pregled kojim ginekolog palpira (opipava) matericu, jajnike i okolna tkiva, koristeći pri tome obje ruke (bimanuelni-lat. sa dvije ruke). U pravilu se radi nakon pregleda u spekulumu. Kažiprst i srednji prst jedne (obično dominantne) ruke ginekolog uvodi u vaginu, dok drugom rukom svana lagano opipava donji dio trbuha. Na ovaj način matericu i jajnike „hvata" između unutrašnje i vanjske ruke i tako ocjenjuje njihovu veličinu, pokretljivost, tvrdoću i bolnost. I u ovom dijelu pregleda važno je da na pojavu bola skrenete pažnju na to ginekologu. Sa bimanuelnim pregledom, obično se završava ginekološki pregled.

Ultrazvučni pregled u ginekologiji
Vrši se onda kada se bimanuelnim pregledom napipaju sumnjive promjene u zdjelici i trbuhu, ili kada je nalaz uredan, ali podaci koje ste dali doktoru prilikom uzimanja anameze ukazuju da problem postoji, pa je neophodno ultrazvukom prikazati matericu i jajnike. Ultrazvučni pregled genitalnih organa u ginekologiji vrši se:
 • Abdominalnom sondom
 • Transvaginalnom sondom
Abdominalnom sondom u ginekologiji vrši se pregled velikih tumora u zdjelici, pregledi u trudnoći poslije prvog trimestra i pregledi žena koje nisu imale seksualne odnose. U svim drugim situacijama, ultrazvučni pregled u ginekologiji vrši se u pravilu transvaginalnom sondom. Ta se sonda uvodi u vaginu i njome se dolazi u neposrednu blizinu materice i jajnika, koji na taj način mogu mnogo bolje da se vide. Prethodno se na sondu stavi gel, na nju se navuče prezervativ, preko njega se na vrh sonde stavi ponovo gel i tako se uvodi u vaginu. Prilikom pregleda ginekolog pomjera sondu kako bi našao i prikazao matericu i jajnike cijelom njihovom širinom.