Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje toliko je važno da, ma koliko se pričalo o njemu, nikada se ne može njegova važnost prenaglasiti. Pa ipak, živimo u društvu u kojem još uvijek, nažalost, mnogi vjeruju da psihologu ili psihoterapeutu idu samo oni koji su zaista ludi ili su barem pogubili sve konce u životu. Naravno, to nije tačno.


Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mentalno zdravlje označava stanje blagostanja u kojem osoba ostvaruje svoje potencijale. To je stanje u kojem se osoba može nositi s normalnim stresovima u životu, produktivno raditi te pridonositi svojoj zajednici i društvu u cjelini. Mentalno ili psihičko zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja kako pojedinca tako i zajednice. To ne označava jednostavno odsustvo psihičke bolesti već mnogo više od toga.  Dobro mentalno zdravlje je preduvjet optimalnog funkcionisanja pojedinca te je njegovo održavanje ključno za dug, zdrav i kvalitetan život. Kada je mentalno zdravlje dobro, ono poboljšava kvalitet života, a kada je loše, onemogućava osobi da živi normalan život.

Naučnici ističu kako su mentalni problemi češći uzrok obolijevanja i preranog umiranja nego tjelesne bolesti, te procjenjuju da će depresija kroz idućih deset godina biti drugi, a do 2030. godine prvi vodeći uzrok globalnog opterećenja bolestima. Sve navedeno ukazuje na potrebu za ulaganjem u mentalno zdravlje: rano otkrivanje i liječenje te rehabilitaciju i unapređenje mentalnog a time i općeg zdravlja, čime se doprinosi dobrobiti i ekonomskoj koristi pojedinca i društva.

Očuvanje mentalnog zdravlja u okruženju temelji se na:

  • prevenciji i zaštiti mentalnog zdravlja svih dobnih grupa (osnaživanje djece, mladih i odraslih raznim preventivni programima koji podržavaju lični rast i razvoj i jačaju lične zaštitne mehanizme za suočavanje sa teškoćama);
  • boljim razumijevanjem ljudskog ponašanja u globalnom i lokalnom okruženju, praćenjem trendova, načina života, socio-ekonomskih uslova i drugih faktora koji utiču na psihičke smetnje ljudi u najširem smislu;
  • razvijanjem dostupnih stručnih usluga podrške (zdravstvene usluge i usluge psihološkog savjetovanja/psihoterapije u neposrednom okruženju u kojemu ljudi žive i rade).

Što sami možemo činiti za svoje mentalno zdravlje?

Najvažniji i prvi korak su oni izbori koje sami činimo za sebe i za očuvanje svog zdravlja uopće! Važno je razumjeti da je briga o vlastitom mentalnom zdravlju, o svojim osjećajima, odnosima, mislima, preokupacijama jedna vrsta održavanja mentalne higijene kao što održavamo higijenu tijela. Mi sami možemo činiti svaki dan male stvari koje će puno značiti u očuvanju mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti. Neki od tih koraka podrazumijevaju zdrave životne izbore, izdvajanje vremena za sebe, za opuštanje i razmišljanje o sebi, smijanje i zabavu, prepoznavanje stresa i nošenje sa njim, kao i traženje pomoći kada se ne možemo sami izboriti sa problemima.