REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE: RIZIČNA PONAŠANJA MLADIH I POSLJEDICE

Reproduktivno zdravlje, kao i spolno, je vrlo važna komponenta procesa sazrijevanja tinejdžera. Ipak, najčešće su ovo teme koje većina nas izbjegava i odgađa. Nekada mislimo da je za takve razgovore prerano ili su uključene naše lične barijere (osjećaj stida npr.) pri tome ne shvatajući važnost uloge koju kao roditelji imamo u formiranju stavova o spolnosti mladih (a stavovi se formiraju kroz razgovor roditelja i djece, naglašavanje roditeljskih stavova i vrijednosti).

Ako procijenimo da nije potrebno razgovarati s djecom o odgovornom spolnom ponašanju ona mogu potražiti informacije iz drugih izvora koji nisu uvijek pouzdani. Ne zaboravimo da su u tinejdžerskoj dobi vršnjaci značajni drugi i modeli ponašanja te samim tim njihov uticaj ne smijemo potcijeniti. Ako mladi dobivaju podršku vršnjaka za ulazak u spolne odnose, odnosno ako percipiraju da su ostali vršnjaci spolno aktivni, velika je vjerovatnoća da će i sami ulaziti u spolne aktivnosti.

Mladi koji s roditeljima razgovaraju o spolnosti osjećaju se prihvaćeno zbog znanja i stavova koje imaju te manje istražuju o spolnosti iz neprovjerenih i nepouzdanih izvora (među vršnjacima ili na internetu). Rana rizična spolna ponašanja su često odraz potrebe za eksperimentisanjem, istraživanjem vlastitih promjena i osjećaja koji se javljaju ulaskom u pubertet (ali i ranije). Oni teže spontanosti, hedonizmu, ne razmišljaju o posljedicama i prepuštaju se trenucima. A ovakva ponašanja mogu imati negativne kratkoročne i dugoročne posljedice kao što su:

· Rano stupanje u odnose

· Maloljetničke trudnoće

· Spolno prenosive bolesti

Tu su zatim psihološke posljedice predstavljene osjećajem krivnje, kajanja, stida, zabrinutost zbog trudnoće i bolesti, emotivno razočarenje u partnera.

Ne smijemo izostaviti ni socijalne posljedice, na prvom mjestu udaljavanje od porodice (zbog navedenog osjećaja stida npr.), udaljavanje od okoline i vršnjaka (recimo u slučaju trudnoće) ali i stigmu koju okolina nameće.

Zbog svega navedenog ne možemo dovoljno naglasiti koliko je važno razgovarati o ovoj temi. Način na koji se mi ponašamo i ono što mi govorimo odredit će i odnos kakav dijete razviti prema vlastitoj spolnosti. Zato trebamo savladati prepreke koje nas sputavaju, što za veliki broj nas uopšte nije lak korak.